Zaber Hradec!
Zaber Hradec! představuje cyklus neformálních setkávání, při kterých poskytujeme podmínky pro využívání veřejných prostor Hradce Králové. Součástí každého tematicky určeného dne jsou besedy, přednášky, bleší trh, piknik, DIY dílny, umělecké intervence apod. Cílem projektu je motivovat občany, aby se naučili používat svoje město. Projektem se chceme připojit k současnému trendu sousedských setkání (kulturně-komunitních akcí) a mobilizovat místní obyvatele i náhodné kolemjdoucí k aktivnímu přístupu v hledání a vytváření vlastního osobního a osobitého programu.
Open Air Program Hradec Králové
Konec června v Hradci Králové je již neodmyslitelně spjat s desetidenním svátkem divadla, hudby a skvělé atmosféry v ulicích historického centra. Open Air program je od roku 2000 tradiční součástí Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů a utváří s ním naprosto ojedinělou, pulzující událost reflektující bohatý průřez aktuálního tuzemského i evropského kulturního dění. (OAP) představuje nesoutěžní přehlídku převážně neprofesionálních a nezávislých divadelních těles, hudebníků a výtvarníků. Představení, koncerty, instalace nacházejí své místo na téměř 20 scénách pod širým nebem v historických kulisách města. Festivalu se pravidelně účastní na 1000 účinkujících, diváci mohou zhlédnout cca 250 uměleckých produkcí. O významu a prestiži OAP vypovídá každoročně se zvyšující počet přijatých přihlášek umělců, kteří se chtějí stát součástí festivalu.
Jazz jde městěm / Jazz Goes to Town
Festival Jazz Goes to Town je koncipován jako prestižní hudební přehlídka, která prezentuje současnou českou a zahraniční hudbu, jejímž společným rysem je zásadní stylotvorná a formální inspirace jazzem. Dramaturgie projektu usiluje o prezentování co možná nejpestřejšího spektra jazzové hudby v jejích mnoha tvářích a podobách. Hlavní festivalový program prezentuje pouze původní autorskou tvorbu s výrazným uměleckým vkladem a s prvky tvůrčí originality a přínosu něčeho nového. Jazz Goes to Town chce být hudebním festivalem, který by nerad ustrnul v tradičních dramaturgických schématech velkých festivalových akcí minulého tisíciletí. Chce být akcí živou, inspirativní, kreativní a neopakovatelnou. Akcí, která bude nabízet žánrové a stylové přesahy a otevírat nové pohledy na jazzovou hudbu 21. století.
Logo Kontrapunktu
O nás
Kulturní neziskovka kontrapunkt působí v Hradci Králové od roku 2013. Hlavním cílem jejích projektů je zapojování obyvatel Hradce Králové do kulturně-společenského dění ve městě i celého regionu, navazování odborné spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi, podpora kreativních lidí, realizace cyklu akcí ve veřejném prostoru pod názvem Zaber Hradec! a příprava dvou festivalů zařazených do cyklu Calendarium Regina, tj.: Open Air Program Hradec Králové a mezinárodní festival Jazz jde městem / Jazz Goes to Town.
Cílem naší činnosti je:
  • rozvoj kultury, zejména podpora živého umění,
  • vytvářet komunikační a spolupracující platformu pro tvůrčí lidi, neformální umělecká uskupení a další organizace,
  • propojování různých uměleckých odvětví,
  • poskytování nezbytného uměleckého zázemí či odborné konzultace pro umělecké projekty, podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti kultury a kreativity,
  • vytvářet podmínky pro kulturní využití veřejných prostor,
  • mapovat kreativní a umělecký potenciál města Hradec Králové a jeho regionu,
  • zapojovat veřejnost do kulturně-společenského dění,
  • vytvářet a realizovat projekty, které vycházejí z potřeby místní komunity.
Telefon
+420 720 312 000
kontrapunkt, z. ú.
Korespondenční adresa:
Bratří Čapků 875/3
500 03 Hradec Králové
Sídlo:
Severní 753/10
500 03 Hradec Králové

IČ: 26998939
Zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu U, vložce číslo 86

b.ú.: (ČSOB a.s.) 235068595 / 0300
IBAN: CZ88 0300 0000 0002 3506 8595
SWIFT / BIC: CEKOCZPP

nejsme plátci DPH